Uggerby Menighedsråd

Nyt menighedsråd tiltræder hvert fjerde år med starten af det nye kirkeår, den første søndag i advent. De sidder i en periode på fire år. Næste menighedsrådsvalg i Uggerby finder sted i efteråret 2024.

I Uggerby skal der vælges 5 folkevalgte medlemmer. Antallet af medlemmer er bestemt af hvor mange der bor i sognet. Herudover består menighedsrådet af kirkens sognepræst og en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådet skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse, og arbejde for Uggerby Kirkes liv og vækst. Herunder har menighedsrådet en række ansvarsområder. Det omfatter sognets økonomi og bygninger (kirke, kapel, Uggerby Gammel Skole), samt aktiviteter og personale. Menighedsrådet har arbejdsgiveransvar for kirkens medarbejdere (undtagen præsten), og styrer sognets kirkelige og administrative anliggender.

Uggerby menighedsråd kan kontaktes på: 8483@sogn.dk

Uggerby Menighedsråd

Uggerby menighedsråd konstituerede sig i november 2020 og består af følgende medlemmer.

Kathrine Madsen

Ruth Hvims

Karina Thomsen

Mark Kern Olesen

Johannes Skov

Johan Hermann Rump (Sognepræst)

OPDATER NAVN (Medarbejderrepræsentant)

Læs mere om de enkelte medlemmers opgaver i menighedsrådet her...

Stedfortrædere

Frank Lund

Rigmor Andersen

Poul Jørgensen

Valgbestyrelsen til 2024 valget

Kathrine Madsen (Formand), Skagen Landevej 826, Uggerby, 9800 Hjørring

Ruth Hvims (Næstformand), Uggerhøjvej 41, 9800 Hjørring

FLERE??