Tversted Kirkegård

Tversted kirkegård

Har du spørgsmål vedrørende praktisk information om kirkegården, er du altid velkommen til at tage kontakt til vores hjælpsomme graver Tanja Høgh Nielsen. Det er hende, der kan besvare spørgsmål om valg af gravsted, urnenedsættelse, vedligehold, sommerblomster, grandækning, priser og meget mere.

Tanja har fast fridag om mandagen. De andre dage er hun nemmest at træffe telefonisk mellem 8:00 og 14:00. Kontaktinformation for Tanja finder du her...

Prisliste for Tversted kirkegård

Kommer...

Vedtægter for Tversted kirkegård

Kommer....

Tversted kirkegårds historie

Tversted Kirkegård er omkranset af et velholdt stendige mod Skagensvej, Tannisbugtvej og mod præstegården. Sådan har det ikke altid været: præsten hr. Niels indgav under den store sandflugt i 1500 - tallet en klage, hvori han skriver, at sand haver fordærvet ham så meget jord, som han kan så 8 tønder korn i.

Under sandflugten har nogle små klitter langs havet trængt sig hen imod og langs Tversted Å, og arbejdet sig ned mod præstegården og byen og anrettet betydelig skade.

I dag er præstegårdsjorden og bygninger forpagtet ud, og et areal mellem præstegårdsjorden og kirkegården er tilplantet med træer, til glæde for sognets beboere.

Kirkegården vidner om mange slægters tilhørsforhold til Tversted. Det kan ses af de mange familiegravsteder. Flere af disse er fredede bl.a. Bangs og Rings, som man finder lige syd for våbenhuset. Under dette findes et gravkammer, der dog ikke er tilgængeligt. På kirkegården findes et antal jern kors fra 1800 - tallet og flere gravsten, der er bevaringsværdige. Det ældste gravsted er nord for kirken. Det er en sten over pastor Schibby, der i 39 år var præst for Tversted, Uggerby og Bindslev sogne. Han døde i 1845. Indskriften på stenen lyder:

Her hviler de jordiske levninge af
 

Jacob Holm Schibbye
Født i Aalborg d.3. september 1773
Død d. 11. juni 1845 i Tversted Præstegård.
Han var sognepræst i Tversted,
Uggerbye og Bindslev menigheder
I 39 aar.
Efterladende sig Enke
Elisabet Dorthea Schibbye
Født Rosenkilde.
Med hvem han havde 7 sønner
Af hvilke den ære modtog ham
I evigheden

Fred hvile over dette hans minde.