Uggerby Kirkegård

Vi har en pæn og velholdt kirkegård. 
Gravstederne er ret korte, og det var nødvendigt at fjerne forreste hækrække ved begravelse. Det betød ofte, at hækken gik ud.

Derfor har man gennem de seneste år udskiftet hækken langs stierne med en stenrække, som tåler at blive lagt om.

Der er de senere år gjort løbende forbedringer, såsom ny flisegang, ny låge i kirkegårdsmuren mod øst, træer er ryddet og der er kommet udvendig belysning langs fliserne og på P-pladsen.

Der er udbygget mulighed for plænebegravelse, "ukendtes grav" og urnegravsteder.

Der er indført EDB i administrationen.

Graveren træffes oftest tirsdag til fredag.