Kirker og kirkegårde

I Tversted pastorat, som består af Uggerby Sogn og Tversted Sogn, har vi to smukke kirker med tilhørende kirkegårde.

I Uggerby har vi derudover også et sognehus Uggerby Gamle Skole hvor der holdes møder og afvikles kirkelige arrangementer.

I Tversted har vi Tversted Sognehus der ligger i tilknytning til kirken. Det bruges ligeledes til møder og kirkelige arrangementer. Derudover ligger Præstegården og Præstens Skov også i Tversted. 

Det er menighedsrådenes opgave at sikre at alle bygninger og arealer ved kirkernes områder bliver vedligeholdt. Derfor har vi et fælles Præstegårdsudvalg med to medlemmer fra hvert menighedsråd. De mødes ca hver anden måned for at koordinere disse opgaver. Formålet er at iværksætte og hjælpe til med de nødvendige vedligeholdelsesopgaver. I dagligdagen gør gravere og gravermedhjælpere et kæmpe arbejde med at holde bygningerne og områderne præsentable.