Fælles menighedsrådsmøder Tversted/Uggerby

Tversted og Uggerby menighedsråd har et tæt samarbejde. Derfor holder vi også fælles menighedsrådsmøder. Vi holder som udgangspunkt fælles møde hvert kvartal og nogle gange oftere. 

Formålet med de fælles menighedsrådsmøder er at koordinere aktiviteter som går på tværs af de to sogne. Det er f.eks ansættelse af medarbejdere, hjemmesiden og koordinering af aktiviteter.

Alle medlemmer af Tversted og Uggerby menighedsråd deltager i møderne. Møderne er offentlige og der skrives referat. 

Derudover findes der stående udvalg som f.eks. Præstegårdsudvalget og Aktivitetsudvalget. Præstegårdsudvalget består af 2 medlemmer fra hvert menighedsråd. De koordinerer vedligehold af pleje af alle bygninger og udeområder der tilhører pastoratet.  

Mødedatoer og referater fra de fælles menighedsrådsmøder kan ses her...