Præsteskoven

Tversted Kirke er omgivet af et unikt naturområde, som kirken ejer. Der er skov og åbne arealer med stor natur- og rekreativ værdi.

Tversted og Uggerby Menighedsråd ønsker at bevare disse værdier og åbne arealet til glæde for publikum. Derfor er der bl.a. udarbejdet en rekreativ skovplan for arealerne og ryddet stier i skoven. Skovplanens formål

er at fastholde og videreudvikle skovens muligheder og værdier som rekreativ, bynær skov.

Du kan læse den rekreative skovplan for præsteskoven her...

Præsteskoven - i forårets vinterdragt, marts 2023.

Præsteskoven forklædt i forårets vinterdragt, marts 2023.
Foto: Margrethe Hejlskov og John Landergren.

Naturen

Præsteskoven udgør et område på i alt 18 ha. Heraf er de 13 ha fredsskov og resten er lysåbne arealer med vedvarende græs. Tversted Å og Kirkebækken løber gennem området. Den store variation med skov, lysåbne arealer, tørre sandede områder, rindende vand og sumpede områder giver en stor variation af insekter, planter, fugle, svampe mm. Der vil løbende blive mere dødt træ i skoven, og områder vil i fremtiden blive mere vilde for at styrke naturens mangfoldighed.

Publikum

Der er en del trampestier i skoven. De er ikke afmærkede og holdes primært åbne ved hjælp af publikums færdsel. Den nationale cykelrute 1 – Vestkystruten, løber gennem skoven. Der arbejdes løbende på vedligehold og udvidelse af de rekreative faciliteter.

Aktiviteter / Skovens Frivillige

For at bevare og udvikle områdets variation og for at sikre den rekreative værdi løser frivillige en række forskellige opgaver. Nogle træer fældes for at give bedre plads til at andre kan udvikle sig. Broer vedligeholdes og stier slås og klippes fri i det omfang det er nødvendigt.

I samarbejde med Tannisbugt Natur og Vandplejeforening afgræsses den vestligste del af området.

Vil du gerne bidrage som en af Skovens Frivillige eller har du spørgsmål / gode ideer til skoven kan du kontakte John Landergren jlandergren@hotmail.com eller Margrethe Hejlskov mhejlskov@hotmail.com

Du kan læse mere om hvad Skovens Frivillige laver her...