Fotografering i kirkerne

Kære gæst!

Når du deltager i dåb, bryllup eller begravelse i Tversted–Uggerby Kirke, er der nogle gode råd og enkle regler vedr. fotografering.

Ønsker du at fotografere under en kirkelig handling, kan det planlægges sådan at det er muligt fra pladsen på kirkebænken. Er det ikke muligt og pladsen forlades gøres det uforstyrret for de øvrige gæster i kirken.

Ved begravelser

Kisten kan fotograferes inden kirken fyldes af sørgende gæster. Der fotograferes ikke under højtideligheden.

En god idé er forud for højtideligheden at lave aftale om, at fotograferingen overlades til én person, som er god til det, sådan der sikres gode billeder. Så kan alle andre synge med, lytte med og dele oplevelsen, uden at skulle tænke på fotografering.

Når dåben eller vielsen er slut og alle er gået ud af kirkerummet, må man gerne gå ind igen og stille op til familiefotos omkring døbefonten og foran alteret. Præsten lader sig gerne fotografere sammen med jer, hvis det ønskes.

Fotos taget i Tversted-Uggerby Kirke er til brug i familiens sammenhæng. Foto eller videoklip der er andre personer på end den nærmeste familie, må ikke offentliggøres på Facebook, YouTube eller andre medier, med mindre de pågældende personers tilladelse er indhentet.

Er der noget du er i tvivl om, så spørg præsten eller en medarbejder og følg deres anvisninger.

Ved særgudstjenester og arrangementer

Når vi holder særgudstjenester og arrangementer tager vi ofte billeder som bruges på på vores hjemmeside, facebook og i kirkebladet/Sognebladet. Du kan derfor finde et opslag i kirken hvorpå der står:

Ved dagens gudstjeneste/arrangement vil kirkens fotograf tage billeder. Hvis man IKKE ønser sit billede i kirkebladet/kirkens hjemmeside kan man rette henvendelse til fotografen eller til kirketjeneren.

Venlig hilsen Menighedsrådet