Tversted menighedsråd

23. november 2021 godkendte konstitueret biskop Jacob Køhn Andersen at alle medlemer af Tversted menighedsråd med undtagelse af Dagmar Fellmann kunne udtræde af rådet. Tversted menighedsråd bestod herefter af formand Dagmar Fellmann og Sognepræst Johan Hermann Rump.

Der blev gennemført opstillingsmøde 02-02-2022 og udfyldningsvalg 02-03-2022. Tversted menighedsråd kunne herefter meddele at alle pladser var besat efter et historisk populært valgmøde i sognet.

Nyt menighedsråd tiltræder hvert fjerde år med starten af det nye kirkeår, den første søndag i advent. De sidder i en periode på fire år. Næste menighedsrådsvalg i Tversted finder sted i efteråret 2024.

I Tversted skal der vælges 5 folkevalgte medlemmer. Antallet af medlemmer er bestemt af hvor mange der bor i sognet. Herudover består menighedsrådet af kirkens sognepræst og en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådet skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse, og arbejde for Tversted Kirkes liv og vækst. Herunder har menighedsrådet en række ansvarsområder. Det omfatter sognets økonomi og bygninger (kirke, kapel, Tversted Sognehus, præsteskoven, præsteboligen), samt aktiviteter og personale. Menighedsrådet har arbejdsgiveransvar for kirkens medarbejdere (undtagen præsten), og styrer sognets kirkelige og administrative anliggender.

Tversted menighedsråd kan kontaktes på: 8482@sogn.dk

Tversted Menighedsråd

Tversted menighedsråd konstituerede sig 31-03-2022 og består af følgende medlemmer.

Dagmar Fellmann

Jens Guldsmed-Thomsen

Carl Erik Zobbe

Tove Berg

Johan Hermann Rump (Sognepræst)

Tanja Høgh Nielsen (Medarbejderrepræsentant)

Læs mere om de enkelte medlemmers opgaver i menighedsrådet her...

Stedfortrædere

Tommy Iversen

Alexander Friis Vinther

Åge Vinther 

Valgbestyrelsen til 2024 valget

Dagmar Fellmann (Formand), Eupropavej 5, 9881 Tversted

Jens Guldsmed-Thomsen (Næstformand), Fyrrevej 1B, 9881 Tversted