Kirkens målsætning

Denne version af målsætningen for Tversted og Uggerby Pastorater er vedtaget på fælles menighedsrådsmøde d. 22. marts 2023.

Ud fra Evangeliernes tanker arbejder Tversted og Uggerby Pastorat for en levende kirke, der udmønter sig i mange forskelligartede tilbud, hvor alle generationer kan føle sig hjemme i kirken og velkomne til at deltage aktivt i aktiviteter, eksempelvis: klassiske nadver-højmesser, folkelige særgudstjeneste til højtiderne (evt. med kirkespil og kor/musiker-deltagelse) både inden- og udendørs, rytmiske kirkekoncerter, spiseklub, biograf (filmstudiekreds), babyrytmik, ungdomsaftener, sang-eftermiddage/aftener, foredrag og Skovens Frivillige.

Begge menighedsråd og alle ansatte sætter en ære i, at alle trives i et nært samarbejde både internt og eksternt med medborgerforeninger og nabokirker.

Endelig vedkender vi os medansvar for det globale, lutherske kirkeliv blandt andet men ikke udelukkende gennem vores vedtagne støtte til Danske Sømands- og Udlandskirke (udlandsdanskere) samt til Betlehems Venner (arabiske kristne) og ved lokale arrangementer med arabisk talende.

I det hele taget ønsker menighedsrådet at bidrage til den levende samtale i sognet og forsøger at indgyde livsmod til alle mennesker.